Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: Headers and client library minor version mismatch. Headers:50545 Library:50632 in /home/zkwpwloc/domains/zkwpwloclawek.pl/public_html/inc/modul.php on line 37
Związek Kynologiczny w Polsce oddział Włocławek - psy, rasy, wystawy, pokazy, hodowle, mioty, reproduktory
mapa strony
22.09.2016
TESTY PSYHICZNE, EGZAMIN BH - 15.10.2016

07.03.2016
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU odbędzie się 20.03.2016r. o godz. 11:00 w Hotelu RATUSZOWY, sala nr 200, przy ul. Bojańczyka 7 we Włocławku - więcej czytaj w zakładce KOMUNIKATY

26.04.2015
Biuro oddziału czynne w każdy poniedziałek, w godz. 17:00-20:00

09.01.2015
OPŁATY obowiązujące w 2015 r.

21.02.2014
WYSTAWA Przyjmowanie zgłoszeń przedłużone do 28.02.2014.

KOMUNIKATY

UWAGA!

Informujemy, że w dniu 19 grudnia (poniedziałek) biuro Oddziału będzie nieczynne.

***************************************************************************************************************

UWAGA !

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za 2016 r. w kwocie 70 zł do 31 grudnia br.

Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.

Regulamin poboru/opłacania składek członkowskich ZKwP

Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:

PKO BP S.A. O/Włocławek 03 1020 5170 0000 1302 0061 5153

***************************************************************************************************************

TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY DO 07.10.2016.

UWAGA!

W trakcie wystawy planujemy EGZAMINY i TESTY PSYCHICZNE 15.10.2016r.(sobota).

Więcej >>

***************************************************************************************************************

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

członków Oddziału Włocławek odbędzie się 09.07.2016 o godz. 11:00

miejsce Zgromadzenia:

Hotel RATUSZOWY (sala nr 200)

ul. Bojańczyka 7

87-800 Włocławek

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane zgodnie ze Statutem ZKwP (§ 41 ust. 2 pkt 1 oraz § 42 ust. 5) Uchwałą Zarządu Oddziału ZKwP we Włocławku nr 2/6/16 z dnia 13.06.2016r.

W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku,

po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (Zobacz STATUT § 14 ust. 2).

Składkę za rok bieżący będzie można opłacić także przed Walnym Zgromadzeniem.

PORZĄDEK OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3. Powołanie Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Uzupełniające wybory na okres bieżącej kadencji członków Zarządu Oddziału

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

***************************************************************************************************************

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za 2016 r. w kwocie 70 zł.

Regulamin poboru/opłacania składek członkowskich ZKwP

Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:

PKO BP S.A. O/Włocławek

03 1020 5170 0000 1302 0061 5153

***************************************************************************************************************

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.2015 roku podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.

***************************************************************************************************************

KOMUNIKAT ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,

poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania

zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i

ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.

nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi

uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony

pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy

z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

*

Wstępna lista - cięcie uszu i ogonów - kraje członkowskie FCI więcej>>

***************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************

Związek Kynologiczny w Polsce jako jedyna organizacja w Polsce zrzeszona jest w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI (Federation Cynologique Internationale). Tylko psy zarejestrowane w ZKwP mają prawo udziału w wystawach organizowanych pod patronatem FCI. Szczenięta nabyte z dokumentacją innych organizacji lub stowarzyszeń nie mogą być rejestrowane w ZKwP, uzyskiwać tytułów oraz uprawnień hodowlanych.

***************************************************************************************************************